Konsertar

Vårkonsert laurdag 18. mars

Vårkonsert laurdag 18. mars

Dette er ein konsert, der godheit, grenseoverskridande samarbeid og ein dose kjærleik er i sentrum.
Korpset kastar seg hovudstups, men ikkje hovudlaust, utfor i pop- og rockløypa!

Treng du levande musikk?

Korpset har som mål å ikkje seie nei til forespurnad om speleoppdrag anten det er til offentlege eller private arrangement.

Vi har eit variert repertoar som gjer at vi kan bidra med levande musikk i dei aller fleste tilfelle. Det er sjølvsagt lettare jo tidlegare du tek kontakt med oss. Då kan du kanskje også vere med på å bestemme kva slags musikk du vil vi skal spele.