Styret for 2023

Leiar

Kristin Horge, tlf. 913 08 849

 

Styremedlemmar

Wenche Hals Kulset. tlf. 901 50 918

Tove Mette Beheim

Mikael Zerbst

 Odd Øren

Øyvind Heggeheim

 

Varamedlem

Tor Henanger

 

Dirigent

Oddgeir Øren, tlf 975 24 505

 

Rekneskap

Wenche Hals Kulset, tlf. 901 50 918

 

Historia vår

Etter eit møte i juni 1946, vart Fagforeningens Musikklag på Årdalstangen stifta 27.01.47. Åtte instrument til ein verdi av kr. 3258,40 vart innkjøpt og levert ut til musikantar på våren. Medlemstalet på 50-talet varierte mellom 10-20 personar. I protokollar kan vi lese om arrangement av dansekveldar (med korpsopptreden) og tallause speleoppdrag i ymse formar. I 1955 gjekk fagforeiningane inn på ei ordning som ga korpset ei støtte på 2 kroner pr. fagforeiningsmedlem.