Raus gåve frå Sogn Sparebank

Publisert: 3. januar 2023

Sidan 2008 har korpset hatt eit sponsorprogram med 3-årige avtalar med lokale bedrifter. I desse dagar er vi i ferd med å inngå avtalar for perioden 2023-2025. Vi kjem attende med presentasjon av sponsorane for denne perioden litt seinare.

Smilande om kapp, styreleiar Kristin H. Horge og Ragnhild S, Tofastrud frå Sogn Sparebank.

Stor var imidlertid overraskinga vi fekk i møtet med Sogn Sparebank om ny sponsoravtale rett før jul.

For det fyrste møtte vi ein særdeles interessert leiar for kommunikasjon og kundeopplevingar i banken, Ragnhild Skahjem Tofastrud. Ho tok seg god tid til å diskutere korpskvardagens gleder og utfordringar med styreleiar Kristin Horge og Arne Harry Seim.

Sponsoravtalen vart signert og dermed har Sogn Sparebank vore med som fast sponsor sidan 2008.

Ikkje berre vart ny sponsoravtale signert. I løpet av møtet måtte ho ut ein tur til ein kollega. Kristin og Arne Harry fekk inntrykk av at det var noko ein kollega måtte ha hjelp med. Stor vart difor overraskinga då ho kom attende med ein gåvesjekk på kr. 50 000 i tillegg til beløpet i sponsoravtalen.

No har Sogn Sparebank (og forløparane) vore korpset sin bankforbindelse og støtta oss i alle år. Strengt tatt har dei vel vore vår sponsor frå tidenes morgon og før ordet «sponsing» var oppfunne.

Kristin og Ragnhild vart einige om å halde gåva hemmeleg til Kirstin fekk fortalt medlemmane om den. Det skjedde på øvinga i kveld – den første i det nye korpsåret, så no kan vi dele dette vidare med alle som følgjer oss.

Tusen takk, Sogn Sparebank!

Les fleire saker

Det året det var så bratt

Det året det var så bratt

"Det var det året det var så bratt", skreiv Øystein Sunde for mange år sidan. Vi låner orda hans for å beskrive året 2022. Dei to åra før må ein kunne karakterisere som ganske "paddeflate"; ingen øvingar eller konsertar utanom nokre få tonar på 17. mai. Året 2022...

read more
No er lotterikalendaren vår her!

No er lotterikalendaren vår her!

Samstundes jubileum for korps og adventslotteri I år når korpset fyller 75 år, feirar vi også 20 år med adventslotteri. Dette er eit av to lotteri korpset gjennomfører årleg, som gir viktige inntekter til drifta av korpset. Vi håpar mange vil støtte oss ved å kjøpe...

read more
Vi gratulerar Årdal Rør & Sanitær

Vi gratulerar Årdal Rør & Sanitær

Vi skulle helst ha vore med og spelt på opninga av den nye butikken til Årdal Rør & Sanitær på torsdag. Då spente den første hauststormen bein på oss; det var så kraftig regn at det ikkje var mogleg å spel utandørs. Yr lova betre vær på laurdag og nokon sytte for...

read more