Raus gåve frå Sogn Sparebank

Publisert: 3. januar 2023

Sidan 2008 har korpset hatt eit sponsorprogram med 3-årige avtalar med lokale bedrifter. I desse dagar er vi i ferd med å inngå avtalar for perioden 2023-2025. Vi kjem attende med presentasjon av sponsorane for denne perioden litt seinare.

Smilande om kapp, styreleiar Kristin H. Horge og Ragnhild S, Tofastrud frå Sogn Sparebank.

Stor var imidlertid overraskinga vi fekk i møtet med Sogn Sparebank om ny sponsoravtale rett før jul.

For det fyrste møtte vi ein særdeles interessert leiar for kommunikasjon og kundeopplevingar i banken, Ragnhild Skahjem Tofastrud. Ho tok seg god tid til å diskutere korpskvardagens gleder og utfordringar med styreleiar Kristin Horge og Arne Harry Seim.

Sponsoravtalen vart signert og dermed har Sogn Sparebank vore med som fast sponsor sidan 2008.

Ikkje berre vart ny sponsoravtale signert. I løpet av møtet måtte ho ut ein tur til ein kollega. Kristin og Arne Harry fekk inntrykk av at det var noko ein kollega måtte ha hjelp med. Stor vart difor overraskinga då ho kom attende med ein gåvesjekk på kr. 50 000 i tillegg til beløpet i sponsoravtalen.

No har Sogn Sparebank (og forløparane) vore korpset sin bankforbindelse og støtta oss i alle år. Strengt tatt har dei vel vore vår sponsor frå tidenes morgon og før ordet «sponsing» var oppfunne.

Kristin og Ragnhild vart einige om å halde gåva hemmeleg til Kirstin fekk fortalt medlemmane om den. Det skjedde på øvinga i kveld – den første i det nye korpsåret, så no kan vi dele dette vidare med alle som følgjer oss.

Tusen takk, Sogn Sparebank!

Les fleire saker

Adventskalendaren vår er i salg!

Adventskalendaren vår er i salg!

No er vi i gang med sal av adventskalendaren for 2023. Kalendaren kostar 75 kroner og alle inntekter går uavkorta til korpset. Dette er eit av to lotteri korpset gjennomfører årleg, og gir viktige inntekter til drifta av korpset. Vi håpar mange vil støtte oss ved å...

read more
Snart haust = Sesongstart!

Snart haust = Sesongstart!

Me håpar alle har hatt ein flott sommar og fått lada batteria. No er me klare for haustsesongen og ynskjer nye og gamle «korpsarar» vel møtt til samspel, kjekt sosialt samver og kjekke speleoppdrag. Fyrste øving etter sommaren er Tysdag 22. august kl. 1830 i kinosalen...

read more
17. mai-lotteriet er i gang

17. mai-lotteriet er i gang

No står mai for døra, og vi er godt i gang med vårt spesielle 17. mai-lotteri. Kvar skal vi spele morgonkonserten vår i år, mon tru? Vær med og bestemme kvar vi skal spele morgonkonserten vår i år med kjøpe lodd. Loddseljarar i aksjon. Lotteriet fungerer slik at på...

read more